Baik aki lembap atau aki kering pastinya mempunyai kekurangan dan kelebihan. Yang terang aki mempunyai tugas yang sangat penting. Itu dikarnakan akilah yang memperlihatkan tenaga...